Voor wie

Wij richten ons op meiden/vrouwen vanaf 16 jaar die te maken hebben (gehad) met:

  • Huiselijk geweld.
  • Seksueel geweld.
  • Gedwongen migratie
  • Psychische problematiek.
  • Eetstoornissen.
  • Andere problematiek waardoor de deelnemer niet aan de reguliere arbeidsmarkt kan deelnemen.

Om een veilige omgeving te creëren voor deze kwetsbare groepen kiezen wij er voor dat de doelgroep uitsluitend uit vrouwen en meiden bestaat. Iedere potentiële deelnemer wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin wij samen kijken of er een geschikte aansluiting is.