Meerwaarde

Het werken op een boerderij heeft veel gunstige aspecten:

  • Je bent veel in de buitenlucht en verricht lichamelijke inspanning, dit helpt om bewuster van jezelf te worden. Ook geeft het omgaan met dieren je rust.
  • Door zo buiten te zijn en de dag te beleven ontstaat er een heel duidelijk dagritme. Vooral dieren vragen om veel structuur in een dag, waar de mens zich aan moet aanpassen.
  • Naast een dagritme is er een heel duidelijk ritme van seizoenen te herkennen. Ieder seizoen brengt zijn eigen activiteiten met zich mee. Dit ritme kan mensen energie en rust geven.
  • Een boerderij is erg gebonden aan een plaats waardoor je je kunt en moet verbinden met die plaats. Dit kan veiligheid en vertrouwen scheppen, een goede oefening zijn om een verbinding aan te gaan en te onderhouden.
  • Doordat iemand dagelijks activiteiten onderneemt wordt het verantwoordelijkheidsgevoel en het gevoel van eigenwaarde ontwikkeld.