Beoogde doelstellingen

Het bieden van een vertrouwde, veilige en warme plek waar vrouwen zich thuis voelen en weer in hun kracht komen te staan. Door het creëren van een “niet-zorg omgeving”, maar juist een plek aan te bieden waar deelnemers met het gewone leven mee kunnen draaien en daarbij in een natuurlijke omgeving zinvol werk verrichten, gesteund door een betrokken zorgboer, en het gevoel hebben bij een gemeenschap te horen. Het aanbieden van regelmaat, structuur en het meehelpen op de boerderij geeft de vrouwen een doel.
Het doel voor iedere deelnemer is persoonlijk en wordt bij de intake samen opgesteld, waardoor het traject voor iedereen “op maat” is. De algemene doelstelling draait altijd om herstel van verbindingen: tussen de deelnemer en de zorgboeren, de deelnemer en haar directe omgeving, de deelnemer en de maatschappij/samenleving.
Zorgboerderij Frou helpt bij het behalen van de doelen en kan voorzien in verschillende behoeften:

  • Ervaring opdoen buiten het woonmilieu
  • Ontwikkelen van vaardigheden
  • Ontvangen van waardering, status en beloning voor geleverde prestaties
  • Aangaan van sociale contacten
  • Verkrijgen van een dag structuur